PODLASKA MASKA

Kaunas, Lituânia

dia/day
16.06.13
cidade/city
receita/recipe

Saldi Ruginė Duona

Dubenyje išmaišyti:
6 puodelius ruginių miltų
2 puodelius pilno grūdo kviečių miltų
2 šaukštus avižų dribsnių
4 šaukštus įvairių sėklų (moliūgo, linų ir sezamo sėklų)

Antrame dubenyje išmaišyti:
2 puodelius cukraus
2 šaukštus druskos
vandenyje išmirkytų kviečių
3 šaukštus rugių salyklo (dėl spalvos)
1 puodelį raugo•
4 puodelius drungno vandens

Viską išmaišyti, 2/3 puodelio šio mišinio atidėti kitam kepimui. Raugas šaldytuve gali būti laikomas iki mėnesio.

Galima papildomai įdėti:
2 saujas skaldytų riešutų ir džiovintų vaisių
2 šaukštus kmynų

Ištepti kepimo skardą aliejumi ir pabarstyti pilno grūdo kviečių miltais prieš čia suverčiant tešlą. (Lietuvių šeimose prieš pašaunant kartais duonos kepalas peržegnojamas ir jame įspaudžiamas kryžiaus ženklas.) Tešlą sudėjus į skardą, uždengti ir palikti kilti valandą orkaitėje 35ºC temperatūroje (arba 50 ºC palikus kiek praviras orkaitės dureles). Praėjus valandai ištraukti skardą ir palikti dar 5 valandas kambario temperatūroje.
Įšildyti orkaitę iki 185ºC ir pašauti duoną, kepti 1.5 val.
Baigus kepti, duoną apdengti drėgnu švariu medvilniniu rankšluosčiu ir palikti valandai atvėsti.

Pão Doce de Centeio

Em uma tigela misture:
6 xícaras de farinha de centeio
2 xícaras de farinha de trigo integral
2 colheres de aveia
4 colheres de uma mistura de sementes (sementes de abóbora, sementes de linhaça e gergelim)

Em uma segunda tigela, misture:
2 xícaras de açúcar
2 colheres de sal
grãos de trigo de molho em água
3 colheres de malte de centeio (para fins de cores)
1 xícara de fermento caseiro •
4 xícaras de água morna

Separe 2/3 xícara dessa mistura * para usar como fermento no próximo pão.
O fermento pode ser mantido em geladeira e usado em até um mês

Adicionar
2 punhado de nozes picadas e frutas secas
2 colheres de sopa de sementes de alcarávia (kummel)
Unte as formas de pão com óleo e polvilhe com farinha de centeio antes de adicionar a massa. Os lituanos costumam batizar a massa, marcando o pão com uma cruz.

Deixe no forno a 35 º C, cobreto para crescer durante uma hora.
Alternativamente, você pode colocá-lo a temperatura mínima e deixar a porta do forno entreaberta.
Tire do forno e deixe crescer por mais 3 horas em temperatura ambiente.

Pré-aqueça o forno a 185 º C e asse os pães por 1,5 hs.
Desligue o forno e cubra com um pano de prato úmido por mais uma hora.

Sweet Rye Bread

In a bowl mix:
6 cups of rye flour
2 cups of whole wheat flour
2 spoons of oats
4 spoons of a mix of seeds (pumpkin seeds, linseed and sesame seeds )

On a second bowl, mix:
2 cups of sugar
2 spoons of salt
wheat grains soaked into water
3 spoons of rye malt ( for color purposes )
1 cup of starter •
4 cups of lukewarm water

Put aside 2/3 cup of this mixture to use as a starter on next bread.
•This starter should be kept on a fridge up to a month

Add
2 handfuls of broken nuts and dried fruits
2 spoons of caraway seeds
Grease bread tins with oil and dust it with whole wheat flour before adding the dough.Lithuanians usually baptism the dough by marking the bread with a cross.

Leave it covered to rise in the oven at 35ºC for 1 hour. Alternatively you can put it 50 ºC and leave oven door half open.
Take it out of oven and let it raise another 3 hours on room temperature.

Pre-heat the oven to 185ºC and bake the breads for 1.5 hs.
Turn off the oven, and cover with a wet tea towel for one more hour.

dia/day
15.06.13
cidade/city
receita/recipe

Šakotis

1 kg sviesto
1 kg cukraus
30 g vanilinio cukraus
50 šviežių kiaušinių dideliais tryniais
4 citrinos
1 kg grietinės

Šakočio krosnis su 60 - 70 cm ilgio smaigu

Maišyti cukrų su sviestu kol gaunama balta masė (šiuo atveju maišoma medine mentele, procesas trunka apie 30 minučių. Maišoma tik viena kryptimi, nes manoma, kad tik tokiu būdu gaunamos reikiamos šakos.)
Įmušti vieną kiaušinio trynį ir nubrauktą šaukštą miltų, išmaišyti. Šį žingsnį kartoti tol, kol bus sudėti visi tryniai.
Tuomet įmaišyti tarkuotą citrinos žievelę ir keturių citrinų sultis, vėl išmaišyti.
Įmaišyti grietinę.
Kiaušinių baltymus išplakti iki standžios masės. Šią masę įmaišyti į tešlą lėtais judesiais, keliant masę nuo dubens apačios aukštyn, siekiant išsaugoti oro tarpus tarp tešlos ir kiaušinių baltymų.

Paruošti kepimui šakočio krosnį: smaigą apvynioti tinkamu audiniu, pritvirtinti audinio viršų ir apačią prie medinio smaigo pagrindo. Uždegti dujas, įkaitinti smaigą. Kepimo procesas trunka nuo dviejų su puse iki trijų valandų, visą tą laiką smaigas turi suktis tuo pačiu greičiu, kad tešla iškeptų tolygiai.
7 didelius samčius tešlos tolygiai paskirstyti ant smaigo, padengiant visą jo pagrindą. Tešlos perteklius sulašės į žemiau esantį padėklą, susemkite jį ir supilkite ant smaigo. Kepti iki pagrindas bus gelsvai rusvos spalvos. Šis sluoksnis - pats svarbiausias, nes prastai iškepęs jis tolesnio proceso metu gali nukristi nuo smaigo.
Nuvalyti apatinį padėklą, užpilti dar 7 samčius tešlos, formuojant antrą sluoksnį. Procedūrą pakartoti dar dukart.
Po ketvirtojo sluoksnio galima pradėti pilti daugiau tešlos, paeiliui pridedant po vieną papildomą samtį (taigi 8, 9 ir 10) bei didinant sukimosi greitį, taip formuojant šakas.
Pabaigus tešlą (laikantis šio recepto turėtų gautis apie devynis sluoksnius), smaigą sukti dar porą-trejetą minučių.
Išjungti dujas, nuimti smaigą su pyragu, ištraukti smaigą laikiusius vinis, pastatyti smaigą vertikaliai ir atsargiai nuimti šakotį. Prieš nuimant viduje likusį audinį, palikti šakotį porai valandų atvėsti.
Audinys nuimamas atsargiai traukiant per šulinį pyrago viduryje, pradedant nuo apatinės dalies ir baigiant viršutine.
Jeigu laikomas sausai, šis pyragas gali būti valgomas ir po metų.

Sakotis

Ingredientes:

1 kg de manteiga
1 kg de açúcar
30 gramas de açúcar de baunilha
50 ovos frescos com gemas grandes
4 limões sicilianos (casca ralada e o suco)
1 kg de creme de leite

Forno para Sakotis com um espeto de 60 a 70 centímetros


Bata a manteiga e o açúcar até a mistura ficar clara (aqui um pilão de madeira é utilizada como batedeira e o processo de mistura leva cerca de 30 minutos. Também deve ser batida num só sentido, acredita-se desta maneira, os galhos do bolo se formarão melhor).
Adicione uma gema de ovo, misture, adicione uma colher de farinha bem cheia, misture.
Continue fazendo esse procedimento, até que você adicione todas as gemas.
Adicione aos poucos a casca ralada e o suco dos limões e misture novamente.
Adicione o creme de leite, misture.
Bata as claras em neve em consistência firme.
Misture-os à massa, com movimentos lentos de baixo para cima, de modo que as bolas de ar no interior da massa e as claras não sejam esmagadas.

Prepare o espeto do forno de sakotis, ajuste o tecido que veste o espeto, prenda as extremidades superior e inferior restantes do tecido com o corpo de madeira com pregos.
Ligue o gás e começe a girar no espeto, para aquecer o tecido. Todo o processo deve levar em média 2,5 a 3 horas e o espeto tem que estar girando na mesma velocidade, para que a massa cozinhe uniformemente.
Separar 7 conchas de massa e começar a verter sobre o espeto, até cobrir de massa todo o seu comprimento.
A massa excedente vai pingar de volta para a bandeja inferior, recolha e adicione de volta ao bolo. Quando terminar, continue girando até dourar a massa. Esta camada é a mais importante, se não bem assada, o bolo pode quebrar e cair durante o processo.
Limpe a bandeja inferior das gotas de massa queimadas, e adicione mais 7 conchas para a segunda camada.
Repita o procedimento de colocação de camada.
Após a quarta camada, você pode começar a adicionar mais massa, progressivamente, 8, 9 e 10 conchas, e também acelerar as voltas, para começar a formar os galhos do bolo.
Quando você terminar com a massa (você deve ter em torno de 9 camadas com esta receita) mantê-lo girando por 2 - 3 minutos para terminar o cozimento.
Desligue o gás, retire o espeto com o bolo e retire os pregos do tecido, segure-o na vertical e solte o bolo do espeto com cuidado.
Deixe esfriar por 2 horas antes de remover o pano.
Retire o pano, empurrando-a lentamente através do furo central, liberando primeiro a parte de baixo, para depois puxá-lo através do buraco de cima.
Este bolo pode se manter fresco por até um ano, se armazenado em local seco.

Sakotis

Ingredients:

1 kg of butter
1 kg of sugar
30 grams of vanilla sugar
50 fresh eggs with big yolks
4 lemons
1 kg sour cream

Sakotis oven with a spit of 60 to 70 cm


Stir the sugar and butter until it becomes white ( here a wood pestle is used as a mixer and the process of mixing takes around 30 minutes. Also should be stirred in only one direction, as it is the belief that the branches will be better formed by this procedure).
Add one egg yolk, stir, followed by one hoped spoon of flour, stir.
Keep doing this procedure, until you add all the yolks.
Add the peel and the juice of 4 lemons and mix again.
Mix in the sour cream.
Beat the egg whites stiff.
Mix them to the batter, with slow movements from bottom up, so the air inside the batter and the egg whites don't get squashed.

Prepare the spit of the sakotis oven,dressing it with a fitted cloth, nail top and bottom remaining parts of cloth to the wooden body.
Turn the gas on and start rolling the spit, to heat up the cloth. The whole process should take average 2.5 to 3 hours and the spit has to be spinning on same speed, so the batter will cook evenly.
Get 7 big scoops of the batter and start pouring it to the spit, until you cover its whole length.
The exceeding batter will fall back to the bottom tray, scrape and add it back to the cake. When finish, keep spinning until golden brown. This layer is the most important one, If not well cooked the cake can fall from the spit in the process.
Clean the bottom tray of the burned drops, and add 7 more scoops for second layer.
Repeat the procedure of layering the batter.
After the 4th layer, you can start adding more batter, progressively 8, 9 and 10 spoons, and also speeding up the turns, to start forming the branches.
When you finish with the batter ( you should get around 9 layers with this recipe ) keep it spinning for 2- 3 minutes to set.
Turn of the gas, remove the spit with the cake and remove the nails, hold it vertically and release the cake from the spit carefully.
Let it cool down for a couple of hours before removing the cloth.
Remove the cloth by pushing it slowly trough the central hole, releasing first the bottom part, later pulling it by the top.
This cake can keep fresh for up to one year if stored in a dry place.